ดูที่ Cliffhanger ใน Air Jaws

แอร์ขากรรไกรคลิฟแฮงเกอร์

Natural Predation เป็นวัตถุดิบหลักของเราในแง่ของสิ่งที่เราเชี่ยวชาญในการสังเกตและบันทึกข้อมูลในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ Seal Island ใน False Bay ในช่วงเวลานี้ เราได้เห็นแล้วว่าต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่น่าทึ่งที่สุดระหว่างแมวน้ำเคปเฟอร์และศัตรูตัวฉกาจอย่างแน่นอน นั่นคือ […]