Forskning Papper

VETENSKAPLIGA FORSKNINGSPAPPER

rubrik-grÀns

NedanstÄende forskningspapper Àr baserade pÄ data som samlats in frÄn Apex Shark Expeditions hajturer. Dessa forskningsartiklar anvÀnds av forskare över hela vÀrlden i ett försök att förstÄ haven och deras invÄnare och dÀrigenom införa hÄllbara metoder för att bevara haven för kommande generationer.

The First Choice Shark Cage Diving Operator för:

national-geo-logo-fÀrg
discovery-logo-fÀrg
animal-planet-logo-fÀrg
BBC-logo-fÀrg