Условия и Условия

УСЛОВИЯ ЗА АПЕКС ИЗОБРАЖЕНИЯ

заглавна граница

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия.

Използвайки уебсайта www.apexpredators.com (Сайта), вие показвате, че приемате да бъдете обвързани от тези условия.

Ако Потребителят не желае да бъде обвързан от настоящите Общи условия, Потребителят няма право да осъществява достъп до Съдържание, получено на сайта.

 1. ОБЩ
  1. Заглавията на клаузите в условията са предоставени само за удобство и лекота на справка и няма да бъдат използвани за тълкуване, промяна или разширяване на условията на условията.
  2. Никакво неуспех или забавяне от страна на Apex Images да упражни някое от правата си няма да се тълкува като отказ от такова право, независимо дали това е направено изрично или подразбиращо се, нито ще се отрази на валидността на която и да е част от настоящите общи условия или ще засегне правото ни на предприеме последващи действия срещу потребителя.
  3. Потребителите се насърчават да информират Apex Images за всяко съдържание, което може да бъде обидно или незаконно.
  4. Настоящите условия за ползване могат да бъдат променени в бъдеще без допълнително предизвестие. Продължаващото Ви използване на този Сайт след всякакви такива промени представлява Вашето приемане на новите условия. Освен това, тези условия се прилагат изключително за вашия достъп и използване на този Сайт и не променят по никакъв начин условията или условията на всяко друго споразумение, което може да имате с Apex Images за продукти, услуги или по друг начин.
 2. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  Apex Images силно вярва в защитата на поверителността на потребителите. Затова създаваме отделна политика за поверителност. Молбите се отнасят до нашата Политика за поверителност за информация как Apex Images използва и събира информация.

 3. АВТОРСКИ

  Всички права, които не са изрично предоставени, са запазени. За да получите разрешение за комерсиална употреба на всяко съдържание на този сайт, свържете се с Apex Images на +27 82 364 2738 или изпратете имейл [имейл защитен].

 4. ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  Цялото съдържание, авторски права, търговски марки и данни на този уеб сайт, включително, но не само, софтуер, бази данни, текст, графики, икони, хипервръзки, лична информация, дизайни и споразумения, са собственост или лицензирани от Apex Images и като такива са защитени от нарушаване от местното и международно законодателство и договори.

 5. ДОСТЪП НА САЙТА
  1. Този уебсайт и съдържанието не могат да се възпроизвеждат, дублират, копират, препродават, посещават или експлоатират по друг начин за каквито и да било търговски цели без изричното предварително писмено съгласие на Доставчика.
  2. Лицензът не позволява на Потребителя да събира описания на продукти или услуги или друга информация, показана тук, и не позволява производно използване на този уебсайт или Съдържанието в полза на друг търговец.
  3. Потребителят не може да свързва или да поставя в рамка или технология за рамкиране, за да обхване уебсайта на доставчика или съдържанието, нито която и да е част от него без изричното писмено съгласие на доставчика.
  4. Доставчикът и Собственикът, техните филиали или дъщерно дружество си запазват правото да откажат услуги, да прекратят премахването на акаунта или да редактират съдържание или да анулират поръчки по свое усмотрение.
  5. Всяка неоторизирана употреба прекратява този лиценз.
 6. ДОСТЪП НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА САЙТА

  Използвайки този сайт, вие се съгласявате:

  1. Да не нарушават или пречат на сигурността на или да злоупотребяват по друг начин със Сайта или с каквито и да било услуги, системни ресурси, акаунти, сървъри или мрежи, свързани или достъпни чрез Сайта или свързани или свързани уеб сайтове;
  2. Да не нарушава или пречи на други потребители да се наслаждават на Сайта или на свързани или свързани уеб сайтове;
  3. Да не качвате, публикувате или по друг начин да предавате чрез или на този Сайт никакви вируси или други вредни, разрушителни или разрушителни файлове;
  4. Да не предава чрез или на този Сайт спам, верижни писма, нежелана поща или друг вид нежелани масови имейли до хора или организации, които не са се съгласили да бъдат част от такива писма;
  5. Да не се опитваме да получим неоторизиран достъп до Сайта или части от Сайта, които са ограничени от общия достъп;
  6. Потребителите не могат да използват уебсайта по начин, който е в нарушение на приложимото законодателство или наредба;
  7. На потребителите е забранено да нарушават или да се опитват да нарушат сигурността на Apex Images. Нарушенията на сигурността на системата или мрежата могат да доведат до гражданска или наказателна отговорност. Apex Images ще разследва събития, които могат да включват такива нарушения и могат да включват и да си сътрудничат с правоприлагащите органи при преследване на потребители, които са замесени в такива нарушения. Освен това, вие се съгласявате, че носите единствена отговорност за действията и комуникациите, предприети или предадени под вашия акаунт, и че ще спазвате всички приложими местни, национални и международни закони и разпоредби.
 7. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
  1. Вие носите единствена отговорност за Съдържанието на всякакви съобщения или друга информация, която качвате или предавате на Apex Images. Вие се съгласявате да обезщетите и да държите безвредни изображения на Apex от всякакви искове, действия, искания, загуби или щети (включително адвокатски хонорари), направени или понесени от трета страна, произтичащи или свързани с вашето поведение, вашето нарушение на тези условия, или вашето нарушение на правата на трета страна.
 8. ТВЪРДЕНИЯТА
  1. Вие се съгласявате, че всички материали, включително, но не само, въпроси, коментари, предложения, идеи или друга информация, предоставени от вас под формата на имейл или изпращане до Apex Images, или публикации на този сайт, не са поверителни и ще станат единствената собственост на Apex Images. Apex Images притежава изключителни права, включително всички права на интелектуална собственост, и има право на неограничено използване на тези материали за всякакви цели, търговски или други, без потвърждение или обезщетение за вас. Изпращането на каквито и да е материали към Apex Images безвъзвратно се отказва от всички „морални права“ в тези материали, включително правата на бащинство и неприкосновеност.
 9. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ИМЕЙЛ
  1. Информацията във всички имейл съобщения (документ и прикачени файлове), изпратени от служител / електронен агент / член на Apex Images, е поверителна и може да бъде правно привилегирована. Предаваната информация е предназначена само за лицето (лицата) или юридическото лице, до което е адресирана. Ако не сте предвиденият (те) получател (и), моля незабавно да уведомите изпращача и след това да изтриете този имейл (документ и прикачени файлове). Не разкривайте съдържанието на тази електронна поща (документ и приложения) на никое друго лице, нито правете каквито и да е копия от тях.
  2. Интернет комуникациите не могат да бъдат гарантирани като сигурни или без грешки. Нито Apex Images, нито изпращачът поемат отговорност за грешки или пропуски в съдържанието на това съобщение, възникнали в резултат на предаването на електронна поща. Ако се изисква проверка, моля, поискайте версия на хартиен носител. Обърнете внимание също, че този имейл може да съдържа вируси и че получателят е отговорен за проверката и изтриването на вируси. В никакъв случай Apex Images или изпращачът няма да отговарят пред никого за каквито и да било косвени, специални, последващи или директни щети, произтичащи от този документ и прикачените файлове или каквато и да е употреба.
  3. Никой служител няма право да сключва обвързващо споразумение от името на Apex Images по електронна поща без изричното писмено потвърждение от директор на Apex Images. Нищо, съдържащо се в този имейл, не се тълкува като правно обвързващо споразумение или предложение за сключване на договор.
 10. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
  1. Този уебсайт и съдържанието не могат да се възпроизвеждат, дублират, копират, препродават, посещават или експлоатират по друг начин за каквито и да било търговски цели без изричното предварително писмено съгласие на Доставчика.
  2. Лицензът не позволява на Потребителя да събира описания на продукти или услуги или друга информация, показана тук, и не позволява производно използване на този уебсайт или Съдържанието в полза на друг търговец.
  3. Потребителят не може да свързва или да поставя в рамка или технология за рамкиране, за да обхване уебсайта на доставчика или съдържанието, нито която и да е част от него без изричното писмено съгласие на доставчика.
  4. Доставчикът и Собственикът, техните филиали или дъщерно дружество си запазват правото да откажат услуги, да прекратят премахването на акаунта или да редактират съдържание или да анулират поръчки по свое усмотрение.
  5. Всяка неоторизирана употреба прекратява този лиценз.
 11. ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ
  1. Paygate (Pty) Ltd www.paygate.co.za обработва всички транзакции с кредитни карти. Всички транзакции с кредитни карти са 128 -битови Secure Socket Layers (SSL) криптирани. Документите за регистрация на компанията и регистрираното име на домейн на сайта се проверяват и проверяват от Thawte, гарантирайки на притежателя на картата и търговеца, че никой не може да се представя за VCS, за да получи поверителна информация.
  2. Paygate (Pty) Ltd се ангажира с предоставянето на сигурни онлайн услуги. Цялото криптиране е в съответствие с международните стандарти. Шифроването се използва за защита на предаването на лична информация при извършване на онлайн транзакции. Интернет сървърите на Paygate (Pty) Ltd са защитени със защитни стени и системи за откриване на прониквания.
  3. Търговецът няма достъп до кредитни данни.
  4. Услугите за виртуални карти непрекъснато преглеждат и подобряват сигурността си в съответствие с технологичните промени.
 12. ИЗБОР НА ПРАВО
  1. Този уебсайт се контролира, управлява и администрира от Доставчика от неговите офиси, както е посочено по -долу в Република Южна Африка.
  2. Достъпът до уебсайта от територии или държави, където Съдържанието е незаконно, е забранен.
  3. Потребителят не може да използва този уебсайт в нарушение на законите и разпоредбите за износ на Южна Африка.
  4. Ако Потребителят не може да използва този уебсайт в нарушение на законите и разпоредбите за износ на Южна Африка.
  5. Настоящите Общи условия се уреждат от законите на Южна Африка, като този потребител се съгласява с юрисдикцията на Висшия съд на Witwatersrand в случай на спор.
  6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия бъде установена от компетентния съд за невалидна или неприложима, тази разпоредба се прилага в максимално допустимата степен, така че да влезе в сила намерението на настоящите Общи условия, а останалата част настоящите Общи условия представляват цялото споразумение между Доставчика и Потребителя по отношение на използването на Съдържанието и този уебсайт.
 13. ТАКСА ЗА ДОСТАВКА

  Както се вижда от формуляра за поръчка

 14. МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ
  1. Apex Images предлага на клиентите начин на плащане с кредитна карта с Paygate (Pty) Ltd
 15. ВРЪЩАНЕ / ВРЪЩАНЕ.

  Моля, вижте нашата политика за възстановяване на средства за допълнителна информация

 16. ПАЗАРСКА КОШНИЦА
  1. Поставянето на артикул в кошница за пазаруване или добавянето му в списък с желания без завършване на цикъла на покупка не трябва:

   - Съставете или създайте някакво споразумение между Apex Images и потребителите не могат да държат Apex Images отговорни, ако такива елементи не са налични, когато цикълът на покупка приключи по -късно: и/или
   - Съставете поръчка за такъв артикул.
  2. Apex Images може да премахне всяка предоставена услуга и/или продукти, предлагани от кошницата за пазаруване по свое усмотрение, ако няма налични наличности.
  3. Споразумение между Apex Images и потребител влиза в сила само ако и когато:

   - Електронният превод се отразява в банковото извлечение на Apex Images и само ако такова плащане е получено в рамките на 5 (ПЕТ) работни дни след приключване на цикъла на покупка; или

   - Paygate:

   • Paygate Services действа като посредник между доставчик и финансова институция чрез своята система „Virtual Vendor“.
   • Предлагат се две различни услуги, обхващащи пълния спектър от електронно оторизиране и сетълмент на кредитна карта и банкова сметка.
   • Системата „Виртуален доставчик“, която е разработена от тази нужда, взаимодейства със съществуващата система на банката, като същевременно отговаря на нарастващите изисквания на доставчика за автоматизирани системи за електронни транзакции. Бизнесът бързо се разраства от този момент чрез разширяване на обхвата на услугите към всички организации, изискващи автоматизирана, голяма по обем и сигурна обработка на плащания по кредитни карти.

   - На вас, потребителя, е изпратено потвърждение за приключване на транзакцията.

  4. Apex Images си запазва правото да откаже да приеме и/или да изпълни поръчка, без да посочва причини за това. Apex Images също си запазва правото да анулира изцяло или частично поръчките на Apex Images единствено и абсолютно по свое усмотрение. Apex Images носи отговорност само за възстановяване на суми, вече платени от Потребителя.
  5. Време на изпращане: В рамките на 10 (десет) работни дни
  6. Сигурност при плащане: Всички транзакции с кредитни карти са криптирани със слоеве Secure Socket Layers. Документът за регистрация на компанията и регистрираното на сайта домейн име се проверяват и проверяват от Paygate (Pty) Ltd Card Services.
 17. Данни за контакт

  В случай, че трябва да се свържете с Доставчика, за да се свържете с настоящите Общи условия, моля, използвайте следното:

 18. Домицил

  Apex Images избира за свой domicilium citandi et executandi за всички цели по силата на това споразумение, независимо дали по отношение на съдебен процес, известие или други документи или съобщения от всякакъв характер,

  14 Разходка Тибо в Южна Африка

  Марина да Гама,

  7945,

  Кейп Таун

  Република Южна Африка

СТАТУС НА ПЪТУВАНЕТО

УТРЕ

Вторник
27 юни 2023

Следващото пътуване е 28 юни
11h45

*Статусът на пътуването се актуализира ежедневно в 16:00 SAST