изследване Книжа

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНЕ

заглавие-граница

Документите по -долу се основават на данни, събрани от обиколките на Apex Shark Expeditions. Тези научни статии се използват от учени по целия свят в опит да разберат океаните и техните обитатели и по този начин да въведат устойчиви практики, за да опазят океаните за бъдещите поколения.

Първият оператор за гмуркане в клетка за акули за:

национално-гео-лого-цвят
откритие-лого-цвят
животно-планета-лого-цвят
BBC-лого-цвят